Wat is Groene Energie?

U kent groene energie als energie die duurzaam is opgewekt, bijvoorbeeld met windmolens, waterkrachtcentrales, zonne-energie en biomassa. Duurzaam omdat ze onuitputbaar zijn en geen uitstoot hebben van stoffen die de lucht verontreinigen of klimaatverandering veroorzaken. Vanwege het grote tekort aan groene opwekking betaalt u vaak voor groene energie, maar krijgt u grijze energie met een groencertificaat. Deze certificaten worden door de overheid gebonden aan regelgeving.
Zo kan het zijn dat een producent uit Noorwegen zijn groene opwekking verhandelt als certificaat voor de Nederlandse markt. De stroom in het Nederlandse Elektriciteitsnet is een mix van groene stroom en normale grijze stroom.
Hoe hoger de vraag naar groene stroom, hoe hoger de productie van groene stroom dient te worden. Daardoor neemt de productie van groene stroom langzamerhand steeds een grotere plaats in bij de producenten ten koste van de opwekking van grijze stroom.
Het milieu is hier natuurlijk mee gediend. Duidelijk.

Wat is Grijze Energie?

Grijze Energie is de basis van al onze energie. Meer dan 95% van alle energie in Nederland is grijs opgewekt. Grijze stroom is elektriciteit die is opgewekt met fossiele brandstoffen zoals kolen, bruinkool, gas en olie. Ook kernenergie hoort bij grijze stroom. Iedereen wil graag gewoon energie tegen de laagst mogelijke prijs. Helder.


Groene energie via Allure Energie