Energie voor een vaste prijs of een variabele prijs?

Energiecontracten kunt u afsluiten met een vaste of variabele energieprijs.
Wat is het verschil? En wat zijn de voordelen van een vaste of variabele energieprijs?

Energie voor een vaste prijs

Kiest u voor energie met een vaste prijs? Dan zet u de leveringsprijs van energie vast. Inclusief de vaste leveringskosten. De overheidsheffingen, btw en netbeheerkosten kunt u niet vastzetten. Deze kosten worden door de overheid en netbeheerder bepaald.
Bij Allure Energie kunt u contracten afsluiten met een looptijd van 1 of 3 jaar voor levering grijze energie of duurzame groene energie.

1 Jaar Vast
  • Geen Prijsstijgingen
  • Contract voor 1 jaar
3 Jaar Vast
  • Geen Prijsstijgingen
  • Contract voor 3 jaar

 
 

Energie voor een variabele prijs

Kiest u voor energie met een variabele prijs? Dan is de leveringsprijs van energie variabel. Dit betekent dat de prijzen meestal 2 keer per jaar veranderen.

Energieprijzen zijn afhankelijk van vraag en aanbod. Ook wordt de prijs beïnvloed door de olieprijs. Als de marktprijs daalt, daalt de leveringsprijs. Als de marktprijzen stijgen, stijgt ook de leveringsprijs.
U kunt bij Allure Energie kiezen voor grijze energie of duurzame, groene energie met een variabele prijs.

 
Variabel
  • Maandelijks opzegbaar
  • Profiteer van prijsdalingen
 

Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie


Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie (ODE)zijn overheidsheffingen die u betaald over elke kWh stroom of m³ gas die u verbruikt. In 1996 werd de energiebelasting voor het eerst ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie om te gaan. In mei 2013 is wet Opslag Duurzame Energie aangenomen om de uitgaven te dekken ter stimulering van duurzame energie. U betaalt deze belastingen aan uw energieleverancier die het weer afdraagt aan de Belastingdienst.
De energiebelasting zijn t.o.v. 2017 gewijzigd.

Klik hier voor een overzicht van de wijziging van de belastingen t.o.v. 2017

Allure Energie Stroometiket


Uit welke energiebronnen hebben wij stroom aan u geleverd?

Het stroometiket laat zien hoe uw elektriciteit in een bepaald jaar is opgewekt en wat hiervan de milieugevolgen zijn. Energiebedrijven zijn verplicht om u te informeren over de samenstelling van de elektriciteit die u in het voorafgaande kalenderjaar heeft gekregen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt de regels voor het opstellen van het stroometiket.

Duurzaam opgewekte elektriciteit (‘groene stroom’), wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen zoals wind, waterkracht, zon en biomassa. Grijze elektriciteit wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen.

Conform de systematiek van de Autoriteit Consument &Markt (ACM) is voor de berekening van de samenstelling van groene stroom uitgegaan van de aantallen gebruikte officiële bewijsstukken voor duurzame energie opwekking, de zgn. ‘garanties van oorsprong) per bron (wind, biomassa, waterkracht, zon) zoals geadministreerd worden door CertiQ. Groene stroom wordt dus pas aangemerkt als ‘groen’ als wij de levering van elektriciteit hebben gekoppeld aan het ‘inleveren’ van onze GvO’s.

Download hier het Stroometiket 2015.
Download hier het Stroometiket 2016.
Download hier het Stroometiket 2017.


Alle tarieven van Allure Energie


Download tarieven elektriciteit (pdf)

Download tarieven gas (pdf)

De algemene voorwaarden van Allure Energie (pdf)

Kwaliteitscriteria van Allure Energie (pdf)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas (pdf)

De Model aansluit- en transportovereenkomst(ATO) (pdf)

Modelformulier voor ontbinding of herroeping (pdf)

Privacyverklaring Allure Energie (pdf)

Druk op Esc om te sluiten
Druk op Esc om te sluiten
Druk op Esc om te sluiten
Druk op Esc om te sluiten
Druk op Esc om te sluiten
Druk op Esc om te sluiten
Druk op Esc om te sluiten
Druk op Esc om te sluiten