Selecteer een pagina
Vastgoed

Stroometiket AllureEnergie

Het stroometiket laat zien hoe uw elektriciteit in een bepaald jaar is opgewekt en wat hiervan de milieugevolgen zijn. Energiebedrijven zijn verplicht om u te informeren over de samenstelling van de elektriciteit die u in het voorafgaande kalenderjaar heeft gekregen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt de regels voor het opstellen van het stroometiket.

Duurzaam opgewekte elektriciteit (‘groene stroom’), wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen zoals wind, waterkracht, zon en biomassa. Grijze elektriciteit wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen.

Conform de systematiek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is voor de berekening van de samenstelling van groene stroom uitgegaan van de aantallen gebruikte officiële bewijsstukken voor duurzame energie opwekking, de zgn. ‘garanties van oorsprong) per bron (wind, biomassa, waterkracht, zon) zoals geadministreerd worden door CertiQ. Groene stroom wordt dus pas aangemerkt als ‘groen’ als wij de levering van elektriciteit hebben gekoppeld aan het ‘inleveren’ van onze GvO’s.

Hieronder treft u een overzicht van onze stroometiketten.

AllureEnergie

Allure geeft energie

Stroom en Gas

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Service

Klantenservice

Meterstanden opmeten

Contact

AllureEnergie

Gedempte Zuiderdiep 24
9711 HG Groningen